ÚVOD

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve

na 23. mezinárodní konferenci

CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH

Konference se bude konat 24. a 25. ledna 2019 na Ekonomicko-správní fakultě v Brně.

5626
Jako hlavní řečník pozvání přijal profesor Oliver James (University of Exeter, UK). Téma jeho příspěvku zní “Experiments in public management research”.

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

Před konferencí je požadován JEN ABSTRAKT.
Termín pro zaslání abstraktů byl prodloužen do 30. listopadu 2018.
Celý příspěvek se zasílá až po jeho prodiskutování na konferenci (31. 1. 2019).

Autoři, jejichž příspěvky nebudou vybrány pro diskuzi v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů. Je možné se i přímo přihlásit do posterové sekce.
Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Konferenční jazyk: angličtina

Sborník příspěvků (primárně pro doktorské studenty)

Sborníky z let 2012 – 2017 jsou zařazeny do databáze Web of Science (WoS). U sborníku z roku 2018 je požádáno o zařazení do WoS, výsledek zatím není znám.

Rozšířené verze příspěvků účastníků konference jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodářský obzor, který je indexován v databázích Scopus, ERIH+, EconLit, EBSCOhost, RePEC/EconPapers a dalších.