ÚVOD

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve

na 22. mezinárodní konferenci

CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH

Konference se bude konat 18. a 19. ledna 2018 v Univerzitním centru Šlapanice.

5626
Roli hlavního řečníka přijal profesor Francisco José Veiga, President of the European Public Choice Society.
Úvodní vystoupení zazní na téma “Political Budget Cycles in Local Finances”.

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

  • veřejné finance (Sekce I),
  • veřejné služby a neziskový sektor (Sekce II),
  • veřejná správa a veřejný sektor (Sekce III),
  • posterová sekce
  • meziobecní spolupráce a regionální rozvoj – speciální sekce (2018)
  • Field Experiments in the Public Sector – speciální sekce (2018) – na úvod vystoupí předsedající sekce Mirco Tonin (Free University of Bozen) s tématem “Paying for what kind of performance? Incentive pay and multitasking in mission-oriented jobs”

Letos NOVĚ stačí před konferencí poslat JEN ABSTRAKT (termín prodloužen do 15. 10. 2017). Celý příspěvek se zasílá až po konferenci (do 31. 1. 2018).

Autoři, jejichž příspěvky nebudou vybrány pro diskuzi v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů. Je možné se i přímo přihlásit do posterové sekce.
Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Součástí konference bude zasedání Asociace veřejné ekonomie.

Konferenční jazyk: angličtina, čeština

Sborník příspěvků (primárně pro doktorské studenty)

Sborníky z let 2012 – 2017 jsou zařazeny do databáze Web of Science (WoS).

Rozšířené verze příspěvků účastníků konference jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodářský obzor, který je indexován v databázích Scopus, ERIH+, EconLit, EBSCOhost, RePEC/EconPapers a dalších.