ÚVOD

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve

na 22. mezinárodní konferenci

CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH


Konference se bude konat 18. a 19. ledna 2018 v Univerzitním centru Šlapanice.

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

  • veřejná správa a veřejný sektor,
  • veřejné finance,
  • veřejné služby a neziskový sektor,
  • posterová sekce
  • meziobecní spolupráce a regionální rozvoj – speciální sekce (2018)

Autoři, jejichž příspěvky nebudou vybrány pro diskuzi v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů. Je možné se i přímo přihlásit do posterové sekce.
Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Součástí konference bude zasedání Asociace veřejné ekonomie.

Konferenční jazyk: angličtina, čeština

Sborník příspěvků (pouze pro doktorské studenty)

  • všechny zaslané příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení
  • v postkonferenčním sborníku budou zařazeny pouze příspěvky doktorských studentů (a jejich případných spoluautorů), které úspěšně prošly recenzním řízením
  • sborník bude zaslán Thomson Reuters pro zařazení do databáze Web of Science
  • počet přijatých a odmítnutých příspěvků v letech 2014 – 2017

Sborníky z let 2012 – 2017 jsou zařazeny do databáze Web of Science (WoS).

Rozšířené verze příspěvků účastníků konference jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodářský obzor, který je indexován v databázích Scopus, ERIH+, EconLit, EBSCOhost, RePEC/EconPapers a dalších.