ÚVOD

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve

na 23. mezinárodní konferenci

CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH

Konference se bude konat 24. a 25. ledna 2019 na Ekonomicko-správní fakultě v Brně.

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

  • veřejné finance (Sekce I),
  • veřejné služby a neziskový sektor (Sekce II),
  • veřejná správa a veřejný sektor (Sekce III),
  • posterová sekce.

Před konferencí je požadován JEN ABSTRAKT.
Celý příspěvek se zasílá až po jeho prodiskutování na konferenci.

Autoři, jejichž příspěvky nebudou vybrány pro diskuzi v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů. Je možné se i přímo přihlásit do posterové sekce.
Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Součástí konference bude zasedání Asociace veřejné ekonomie.

Konferenční jazyk: angličtina, čeština

Sborník příspěvků (primárně pro doktorské studenty)

Sborníky z let 2012 – 2017 jsou zařazeny do databáze Web of Science (WoS).

Rozšířené verze příspěvků účastníků konference jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodářský obzor, který je indexován v databázích Scopus, ERIH+, EconLit, EBSCOhost, RePEC/EconPapers a dalších.