Přijaté/odmítnutné příspěvky(2014-2017)

Přijaté/odmítnuté příspěvky (2014 – 2017)

Current Trends in Public Sector Research 2017

Počet příspěvků % přijatých příspěvků
Recenzní řízení Zamítnuto
Veřejná správa a veřejný sektor 23 7 70
Veřejné finance 16 3 81
Veřejné služby a neziskový sektor 23 5 78
Instituce a životní prostředí 13 4 69
Celkem 75 19 75

Zamítnuté příspěvky zaslané k recenznímu řízení pro konferenci CTPSR 2017: 25%
 

Current Trends in Public Sector Research 2016

Počet příspěvků % přijatých příspěvků
Recenzní řízení Zamítnuto
Veřejná správa a veřejný sektor 18 8 56
Veřejné finance 17 3 82
Veřejné služby a neziskový sektor 28 2 93
Experimentální a behaviorální ekonomie 4 1 75
Celkem 67 14 79

Zamítnuté příspěvky zaslané k recenznímu řízení pro konferenci CTPSR 2016: 21%
 

Current Trends in Public Sector Research 2015

Počet příspěvků % přijatých příspěvků
Recenzní řízení Zamítnuto
Veřejná správa a veřejný sektor 20 9 55
Veřejné finance 15 4 73
Veřejné služby 22 1 95
Neziskový sektor 8 1 86
Celkem 65 15 77

Zamítnuté příspěvky zaslané k recenznímu řízení pro konferenci CTPSR 2015: 23%
 

Current Trends in Public Sectore Research 2014

Počet příspěvků % přijatých příspěvků
Recenzní řízení Zamítnuto
Veřejná správa a veřejný sektor 17 5 71
Veřejné finance 22 8 64
Veřejné služby a neziskový sektor 27 8 70
Celkem 66 21 68

Zamítnuté příspěvky zaslané k recenznímu řízení pro konferenci CTPSR 2014: 32%