Programový výbor a předsedové sekcí

Programový výbor konference:

 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (předseda)
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita Brno
 • doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.
  Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, Ph.D.
  Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
  Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
  Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
  Ekonomická fakulta, Technická univerzita Ostrava
 • prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
  Vysoká škola finanční a správní, Praha

Předsedové sekcí:

 • Veřejná správa a veřejný sektor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita Brno
 • Veřejné finance: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita Brno
 • Veřejné služby a neziskový sektor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita Brno
 • Speciální sekce (2018)
  Meziobecní spolupráce a regionální rozvoj: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita Brno
 • Speciální sekce (2018)
  Field Experiments in the Public Sector: Mirco Tonin
  Free University of Bozen