Program konference

Program konference

Předběžný časový harmonogram konference

Čtvrtek 18. ledna 2018
Prezence 09:00-10:00
Zahájení a jednání v plénu (key-note speaker) 10:00-11:15
Přestávka 11:15-11:30
Plenární zasedání 11:30-12:30
Oběd 12:30-13:30
Sekce I, Sekce II, Speciální sekce (IMC) 13:30-15:15
Přestávka 15:15-15:30
Sekce I, Sekce II, Speciální sekce (IMC) 15:30-17:15
Poster session
Zasedání AVE
17:30-18:30
17:30-18:00
Společenské setkání – raut 18:30-24:00
Pátek 19. ledna 2018
Zahájení druhého dne konference 09:00
Sekce III, Speciální sekce (Field Experiments) 09:00-10:15
Přestávka 10:15-10:30
Sekce III, Speciální sekce (Field Experiments) 10:30-11:45
Oběd 11:45

Posterová sekce bude otevřena po celou dobu konání konference ve 2. patře.