Program konference

Program konference 2017

Předběžný časový harmonogram konference

Čtvrtek 19. ledna 2017
Prezence 09:00-10:00
Zahájení ve velkém sále a jednání v plénu 10:00-12:00
Oběd 12:00-13:30
Sekce I, sekce II 13:30-15:15
Sekce V – Veřejná správa v zemích V4 10:00-18:00
Přestávka 15:15-15:30
Sekce I, sekce II 15:30-17:15
Poster session
Zasedání AVE
17:30-18:30
17:30-18:00
Společenské setkání – raut 18:30-24:00
Pátek 20. ledna 2017
Zahájení druhého dne konference 09:00
Sekce III, sekce IV 09:00-10:15
Přestávka 10:15-10:30
Sekce III, sekce IV 10:30-11:45
Oběd 11:45

V průběhu obou dnů bude probíhat poster sekce ve 2. patře.