Poplatky a platba

Vložné na konferenci:

ZÁKLADNÍ vložné
při registraci v TakePlace (do 15. 10. 2017 s abstraktem) 3 500 Kč
při registraci v TakePlace (do 7. 12. 2017 bez abstraktu) 3 500 Kč
na místě (18. 1. 2018) 4 000 Kč
SNÍŽENÉ vložné (pro studenty Ph.D.)
při registraci v TakePlace (do 15. 10. 2017 s abstraktem) 2 500 Kč
při registraci v TakePlace (do 7. 12. 2017 bez abstraktu) 2 500 Kč
na místě (18. 1. 2018) 3 000 Kč

Vložné zahrnuje:

  • výdaje na organizaci konference,
  • vydání sborníku,
  • stravu a občerstvení v průběhu konference, včetně společenského večera.
  • Vložné neobsahuje ubytování, nutno zaplatit zvlášť.