Důležité termíny

 

Důležité termíny:

Abstrakt/příspěvek Vložné
REGISTRACE (s příspěvkem) 1. 10. 2017
Zaslání abstraktu 1. 10. 2017
REGISTRACE (bez příspěvku) 7. 12. 2017
Oznámení o přijetí/odmítnutí příspěvku na základě abstraktu 31. 10. 2017
Zaslání plné verze příspěvku 31. 1. 2018
Recenzní posudky na příspěvek 14. 2. 2018
Zaslání finální/upravené verze příspěvku 28. 2. 2018
Úhrada vložného 7. 12. 2017