Keynote Speaker

Prof. Francisco José Veiga

5626

Francisco José Veiga je profesorem ekonomie a voleným členem Všeobecné rady Univerzity v Minho (Portugalsko). Bakalářské vzdělání získal na Univerzitě v Minho v oboru Ekonomie a politické mezinárodní vztahy, následně doktorát na Univerzitě v Jižní Karolíně (USA).

V současné době vyučuje na Univerzitě v Minho. Jeho výzkumnou oblastí je makroekonomie, mezinárodní monetární ekonomie, politická ekonomie a hospodářský růst. V této souvislosti vedl několik výzkumných projektů, jejichž výsledky úspěšně publikoval v časopisech jako Journal of Development Economics a the European Economic Review.

Je členem redakční rady časopisu European Journal of Political Economy. Současně poskytuje konzultace a zpracovává studie, např. pro the Directorate General of Local Authorities (DGAL), Ministerstvo kultury Portugalska a také pro soukromé firmy.

Selected publications:

Morozumi, A., & Veiga, F. J. (2016). Public spending and growth: The role of government accountability. European Economic Review, 89, 148–171.

Neto, D. G., & Veiga, F. J. (2013). Financial globalization, convergence and growth: The role of foreign direct investment. Journal of International Money and Finance, 37, 161–186.

Aidt, T. S., Veiga, F. J., & Veiga, L. G. F. (2011). Election results and opportunistic policies: A new test of the rational political business cycle model. Public Choice, 148(1-2), 21–44.

Aisen, A., & Veiga, F. J. (2008). The political economy of seigniorage. Journal of Development of Economics, 87(1), 29–50.

Aisen, A., & Veiga, F. J. (2006). Does political instability lead to higher inflation? A panel data analysis. Journal of Money, Credit and Banking, 38(5), 1379–1389.

Keynote Speakers z předchozích let:
Keynote Speaker 2017
Keynote Speaker 2016
Keynote Speaker 2015
Keynote Speaker 2014
Keynote Speaker 2013
Keynote Speaker 2012