Partneři

Konference se koná pod laskavou záštitou

Primátora statutárního města Brna Petra Vokřála a za finanční podpory statutárního města Brna.
logo_brno_png


Hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a za finanční podpory Jihomoravského kraje

LOGO_CZ