Pokyny pro moderátory sekcí

Pokyny pro moderátory sekcí

  • Řečníka, a ani sebe, nemusíte dlouze představovat, pokud se nejedná o speciálního hosta (keynote speaker). Nanejvýš uveďte jméno řečníka a jeho domovskou instituci. Nechte ho, ať si svůj příspěvek představí sám.
  • Pokud je to možné, začněte jednání v sekci ve stanovený čas.
  • Dodržujte pořadí prezentujících, pokud nepožádají z vážného důvodu o změnu, např. z technických důvodů.
  • Dodržujte stanovený čas pro každou prezentaci. To je Vaše nejdůležitější role. Nechte poslední třetinu času určenou pro sekci na otázky a zbývající čas si rozdělte rovnoměrně pro každý příspěvek. Pokud některý řečník svůj čas překročí, je to nespravedlivé vůči ostatním řečníkům. Jemně řečníka upozorněte, pokud se blíží ke konci stanoveného času (stačí pozvednout obočí, nebo na papír napsat např. “2 min”). Pokud časový limit překročí, požádejte jej, aby svůj příspěvek již ukončil. Pokud nebude příliš reagovat, nesmíte se bát jej o to požádat nahlas, a to i v případě, že je mnohem starší než Vy. Je to Vaše hlavní úloha a profesionální povinnost, stejně jako to, aby sám řečník skončil načas. Ostatní Vás pak budou vice respektovat za to, že jste striktní a spravedlivý ke všem.
  • Po prezentaci všech příspěvků je prostor na otázky z publika. Pokud je jich mnoho, už nemusíte pokládat svojí otázku. Ale pokud se publikum teprve “rozehřívá”, nebo je otázek velmi málo, mějte několik otázek připravených.
  • Pokud se diskuze zastaví na nějakém bodě, popř. se odchýlí od tématu, je Vaší úlohou diskuzi opět správně nasměrovat.
  • Hlídejte, aby jednání v sekci skončilo ve stanovený čas. Účastníci se těší na kávu apod. A v diskuzi mohou pokračovat nad šálkem kávy.
  • Na konci sekce vždy poděkujte řečníkům.
Adopted by courtesy of organisers ECPR.

7313